Náš závod LKT s.r.o. vyrába známe lesné traktory, ako aj súčiastky a zariadenia, pričom máme k dispozícii
výbornú základňu výrobných kapacít a skúseností pre široký sortiment výrobkov strojárskeho priemyslu.

Spoločnosť môže ponúknuť nasledovné technické a výrobné kapacity:

Delenie materiálu

Pílením
na kotúčových pílach  ø 270
na pásových pílach  ø 450

Rezaním   
do hrúbky  4 mm a šírky  2500 mm
do hrúbky  10 mm a šírky  3150 mm

Pálením plazmou
uhlíkové ocele od   0,5 do  15 mm
legované ocele od  1 mm do  9 mm
hliník od  1 mm do  9 mm

Pálením acetylénom
uhlíkové ocele do  100 mm
max. rozmery plechu  2000 x 6000 mm

Tepelné opracovanie

Normalizácia pre odstránenie pnutia do rozmerov 1000 x 2000 x 500 mm.

Mechanické opracovanie

CNC Horizontálne obrábacie centrum Hyundai Kia KBN 135:
x = 3000 mm
y = 2000 mm
z = 1600 mm

CNC Horizontálne obrábacie centrum Hyundai WIA KH 1000:
x = 2100 mm
y = 1350 mm
z = 1400 mm

CNC Vertikálne obrábacie centrum Hyundai Kia KV 90 L:
x = 2500 mm
y = 900 mm
z = 850 mm

CNC Sústruh – obrábacie centrum Hyundai Kia SKT 28 LM:
max. dĺžka  1070 mm
priemer upínania  255 mm
max. priemer nad uložením  650 mm
raziaci nástroj:
axial  4
radial  2

Sústruženie
max. sústružený ø cez dosku sústruhu  630 mm
max. sústružený ø cez suport  360 mm
max. dĺžka opracovaného obrobku  1500 mm

Vertikálny sústruh
max. priemer cez suport  1250 mm
max. výška obrobku  1150 mm

Frézovanie
max. frézovacia šírka  400 mm
max. frézovacia dĺžka  1600 mm

Horizontálne sústruženie
max. priemer vretena    100 mm                  130 mm
upevnenie plochy stola  1250 x 1250 mm    2000 x 2000 mm

Kruhové brúsenie  - povrch
max. priemer obrobku  400 mm
max. dĺžka obrobku  1200 mm

Kruhové brúsenie  - otvory
max. priemer obrobku  500 mm
priemer brúsenia od  20 mm do  400 mm
max. brúsiaca dĺžka  350 mm

Brúsenie na plocho
max. rozmery obrobku  300 x 1000 mm
max. výška obrobku  500 mm

Vŕtanie
max. priemer vŕtania  75 mm
vyloženie vretena  1500 mm
vertikálne prestavenie vretena  1350 mm

Zváranie

V tejto oblasti vykonávame zváracie práce, ktoré požadujú základné skúšky a EN 287.
Zvárame legované a nelegované ocele (plechy a rúry):

  • s elektródou
  • metódou MAG  v ochrannej atmosfére CO2
  • metódou MIG v inertnom plyne
  • zváracím robotom FANUC M-710iC/20L

Formovanie

Lisovanie na mechanickom lise 25 t, 63 t, 100 t, 250 t

Ohýbanie s lisovacou silou  315 t do max. šírky plechu  4000 mm

Povrchová úprava

Povrchová úprava - OMSG – CAPRI 17/30 CS + FAC 12/10 N
lakovanie – ľahké a ťažké časti do 1000 kg

Pieskovanie- pieskovanie rotačné komorové
max. rozmery obrobkov :
priemer  2800 mm
výška  1400 mm

Pieskovanie stacionárne komorové
max. rozmery obrobkov:
šírka  3200 mm
výška  2400 mm
dĺžka  3200 mm

Kontrola

Kontrola - CNC merací prístroj 3D
rozmery stola  1000 x 700 mm
výška meracích tyčí  600 mm

Technická základňa

Spoločnosť má vlastnú vývojovú konštrukciu a prípravu výroby na výrobu lesnej techniky. V našom podniku môžeme vykonávať nasledovné práce :

  • konštrukcia finálnych strojov a komponentov
  • príprava a spracovanie technologických postupov pre zváranie, formovanie, povrchové opracovanie a montáž
  • technologické spracovanie pre NC-stroje
  • návrhy a konštrukcia špeciálneho náradia.